Initiatief

Senior Home Care is een initiatief van een aantal ervaren zorgondernemers die hun krachten gebundeld hebben.

Senior Home Care richt zich op de laag complexe zorg in het middensegment. En dan met name zorg voor de ouderen.

Druk op de zorg

Sinds de invoering van de Wmo in 2015 en de toenemende kosten van de gezondheidszorg, zijn er tal van bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. De bejaarden- en verzorgingstehuizen verdwenen en mensen moeten steeds langer thuis wonen. Partners, familie, vrienden en buren nemen meer en meer (mantel)zorgtaken op zich.

Mantelzorg is een vrijwillige taak geworden die soms niet meer gedaan kan worden zonder (grote) offers te brengen. Daarom is er steeds meer vraag naar betaalde mantelzorg.

Senior Home Care seniorenhulp museumbezoek
Senior Home Care seniorenhulp winkelen

Thuis blijven wonen, maar eenzaam

De meeste ouderen vinden het erg fijn om in de oude vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, ook al wordt de noodzakelijk zorg steeds meer uitgekleed. Maar een aantal ouderen voelen zich steeds eenzamer. De contactmomenten met de zorg worden korter en zakelijker, en door de mantelzorg verandert ook de relatie met de naasten.

Mantelzorgers zonder baan

De mantelzorgers worden gedurende het zorgproces steeds vaker en zwaarder belast. Maar het is een taak die vaak met veel liefde op zich genomen wordt. Soms ten koste van een eigen baan die opgezegd wordt om maar goed mantelzorg te kunnen blijven verlenen.

Als de mantelzorg stopt, door bijvoorbeeld overlijden, dan kan de (ex) mantelzorger in een gat vallen. Geen zorg meer hoeven te verlenen, maar vaak ook zonder baan.

Win-win situatie

Met Senior Home Care richten we ons op deze 2 doelgroepen. De ouderen, die lichte zorg nodig hebben en graag wat gezelschap, en de gewezen mantelzorgers, die graag zorgen en naar mogelijkheden zoeken om hun financiën bij te kunnen spijkeren.

Senior Home Care brengt deze 2 partijen samen.

Ik wil graag hulp ontvangen

Wilt u graag hulp bij ons afnemen, of wilt u weten of we u ook kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Ik wil graag hulp geven

Heb jij affiniteit met ouderen of heb jij in het verleden gewerkt met ouderen? Of heb jij mantelzorgtaken gehad? Zou je graag weer financieel op eigen benen willen staan? Bekijk dan eens onze seniorenhulp pagina voor meer informatie en een aanmeldformulier.